نمایش 1–24 از 50 نتیجه

نمایش 10

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 2

349,600 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: .48 میلی لیتر
 •  رنگ: مشکی

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 3

360,200 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: شاه بلوطی تیره

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 5

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: قهوه ای

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 5.11

371,400 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: قهوه ای دودی روشن

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 6.1

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: قهوه ای دودی

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 6.11

371,400 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: قهوه ای دودی تیره

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 7

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: بلوند تیره

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 7.1

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: بلوند دودی تیره

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 7.31

340,100 تومان
ویژگی‌های محصول
  •  مناسب برای: انواع پوست
  •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
  •  حجم: 48 میلی لیتر
  •  رنگ: عسلی

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 8

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتز
 •  رنگ: بلوند متوسط

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 9

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: بلوند

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 9.1

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: بلوند دودی

اسپری کانسیلر ریشه مو لورال رنگ قهوه ای

434,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  کارایی: پوشاننده سریع موهای سفید ریشه، بسیار ماندگار و کار...
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 75 میلی لیتر

اسپری کانسیلر ریشه مو لورال رنگ قهوه ای تیره

434,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  کارایی: پوشاننده سریع موهای سفید ریشه، بسیار ماندگار و کار...
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 75 میلی لیتر

اسپری کانسیلر ریشه مو لورال رنگ قهوه ای

434,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  کارایی: پوشاننده سریع موهای سفید ریشه، بسیار ماندگار و کار...
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 75 میلی لیتر

اسپری کانسیلر ریشه مو لورال رنگ بلوند

434,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  کارایی: پوشاننده سریع موهای سفید ریشه، بسیار ماندگار و کار...
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 75 میلی لیتر

اسپری کانسیلر ریشه مو لورال رنگ مشکی

483,500 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  کارایی: پوشاننده سریع موهای سفید ریشه، بسیار ماندگار و کار...
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 75 میلی لیتر

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 7.3

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 8.1

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 8.11

371,400 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر

اسپری کانسیلر ریشه مو لورال رنگ بلوند تیره

434,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مو
 •  کارایی: پوشاننده سریع موهای سفید ریشه، بسیار ماندگار و کار...
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 75 میلی لیتر

کیت رنگ مو اکسلانس لورال شماره 10

349,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  تولید: فرانسه به سفارش ترکیه
 •  حجم: 48 میلی لیتر
 •  رنگ: بلوند روشن

رنگ مو بدون آمونیاک فیتو رنگ بلوند تیره شماره 6

995,200 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست و موی سر حتی پوست سر حساس
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 40 میلی لیتر

رنگ مو بدون آمونیاک فیتو رنگ بلوند شماره 7

995,200 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست و موی سر حتی پوست سر حساس
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 40 میلی لیتر