نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 10

ریمل حجم دهنده بیگ بولد ایزادورا

262,300 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مژه، افرادیکه از لنز تماسی استفاده می کنند
 •  کارایی: حجم دهنده، حالت دهنده
 •  تولید: سوئد
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز کردن درب محصول

ریمل حجم دهنده بیگ بولد اکستریم ایزادورا

262,300 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع مژه
 •  کارایی: حجم دهنده، حالت دهنده، بسیار مشکی
 •  تولید: سوئد
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز کردن درب محصول

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 10

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  تولید: سوئد
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز کردن درب محصول
 • حجم: 35 میلی لیتر

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 14

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  تولید: سوئد
 •  حجم: 35 میلی لیتر

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 12

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  حجم: 35 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز کردن درب محصول

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 22

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  تولید: سوئد
 •  حجم: 35 میلی لیتر

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 18

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  تولید: سوئد
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول
 • حجم: 35 میلی لیتر

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 16

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  تولید: سوئد
 •  حجم: 35 میلی لیتر

کرم پودر 24 ساعته اکتیو ایزادورا شماره 20

328,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: محافظت از هدر رفتن رطوبت پوست، جلوگیری از شل شدن پ...
 •  تولید: سوئد
 •  حجم: 35 میلی لیتر