در حال نمایش 17 نتیجه

نمایش 10

تینت لب و گونه بنفیت رنگ پلی تینت حجم 6 میلی لیتر

قیمت اصلی 1,597,500 تومان بود.قیمت فعلی 1,518,700 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، مناسب برای لب و گونه
 •  تولید: فرانسه
 •  حجم: 6 میلی لیتر

تینت لب پیل آف شیگلم رنگ Samesies

قیمت اصلی 534,000 تومان بود.قیمت فعلی 478,000 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، رنگدانه های زیاد
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب پیل آف شیگلم رنگ Celeb Crush

قیمت اصلی 534,000 تومان بود.قیمت فعلی 478,000 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، رنگدانه های زیاد
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب پیل آف شیگلم رنگ Tongue Twister

قیمت اصلی 534,000 تومان بود.قیمت فعلی 478,000 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، رنگدانه های زیاد
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ Birthday Lips

قیمت اصلی 533,200 تومان بود.قیمت فعلی 493,400 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم:3/5 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ Memories

قیمت اصلی 533,200 تومان بود.قیمت فعلی 493,400 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 3/5 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ Primp

قیمت اصلی 533,200 تومان بود.قیمت فعلی 493,400 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 3/5 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب و گونه بنفیت رنگ لاو تینت حجم 6 میلی لیتر

قیمت اصلی 1,613,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,533,900 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، مناسب برای لب و گونه
 •  تولید: فرانسه
 • حجم: 6 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب و گونه بنفیت رنگ گو گو تینت حجم 6 میلی لیتر

قیمت اصلی 1,696,200 تومان بود.قیمت فعلی 1,616,600 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارآیی: ماندگاری بالا، مناسب برای لب و گونه
 •  تولید: فرانسه
 • حجم: 6 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب و گونه بنفیت رنگ چا چا تینت حجم 6 میلی لیتر

قیمت اصلی 1,613,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,533,900 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، مناسب برای لب و گونه
 •  تولید: فرانسه
 • حجم: 6 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب و گونه بنفیت رنگ فلورا تینت حجم 6 میلی لیتر

قیمت اصلی 1,613,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,533,900 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، مناسب برای لب و گونه
 •  تولید: فرانسه
 • حجم: 6 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژ لب مایع و رژ گونه بادی شاپ شماره 003

1,280,000 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: قابل استفاده بر روی لب و گونه، دارای حالتی طبیعی
 •  تولید: تایلند
 • حجم: 7/2 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ Level Up

قیمت اصلی 561,810 تومان بود.قیمت فعلی 530,910 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ Good Habits

قیمت اصلی 561,810 تومان بود.قیمت فعلی 530,910 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ wake up cell

قیمت اصلی 561,810 تومان بود.قیمت فعلی 530,910 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب شیگلم رنگ Love On Tap

قیمت اصلی 561,810 تومان بود.قیمت فعلی 530,910 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، آبرسان، ایجاد رنگی منحصربفرد با پای...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

تینت لب و گونه بنفیت رنگ بنه تینت حجم 6 میلی لیتر

قیمت اصلی 1,680,800 تومان بود.قیمت فعلی 1,597,800 تومان است.
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، مناسب برای لب و گونه
 •  تولید: آمریکا
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول