نمایش 1–24 از 26 نتیجه

نمایش 10

رژگونه شیگلم رنگ You’re Peachy

435,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: بافتی سبک و نرم، دارای رنگدانه های زیاد
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 4/6 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه شیگلم رنگ Dont Pink Twice

435,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: بافتی سبک و نرم، دارای رنگدانه های زیاد
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 4/6 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه کرمی شیگلم رنگ Spring Blossom

456,100 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، بافت نرم و سبک
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 7/5 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه کرمی شیگلم رنگ Watermelon Candy

456,100 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، بافت نرم و سبک
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 7/5 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه کرمی شیگلم رنگ Afternoon Peach

456,100 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، بافت نرم و سبک
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 7/5 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه کرمی شیگلم رنگ Rose Meadow

456,100 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری بالا، بافت نرم و سبک
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 7/5 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه مایع شیمر شیگلم رنگ Love Cake

434,500 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 5.2 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه استیکی شیگلم رنگ Wild Love

485,500 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، استفا...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 6.5 گرم
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز کردن درب محصول

رژگونه استیکی کلینیک رنگ 03

1,576,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: کاربرد آسان، دارای بافت کرمی و فاقد چربی
 •  تولید: بلژیک
 •  وزن: 6 گرم

رژگونه شماره 114 کلینیک

با فرمولی نرم که به راحتی بر روی گونه ها کشیده می شود جلوه ای طبیعی و زیبا به شما

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Petal Talk

426,200 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 5/2 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Hush Hush

426,200 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 • حجم: 5/2 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز کردن درب محصول

پالت رژگونه، هایلایتر و برنزر رولوشن سری کریستال لوکس رنگ Peach Royal

687,800 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: ماندگاری زیاد، برجسته سازی صورت، دارای پیگمنت های...
 •  تولید: تایوان (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 24 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژ لب مایع و رژ گونه بادی شاپ شماره 003

1,280,000 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: قابل استفاده بر روی لب و گونه، دارای حالتی طبیعی
 •  تولید: تایلند
 • حجم: 7/2 میلی لیتر
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Love Cake

452,250 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز کردن درب محصول

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Devoted

458,390 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Swipe Right

458,390 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز کردن درب محصول

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Risky Business

458,390 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز کردن درب محصول

رژگونه مایع مات شیگلم رنگ Rose Ritual

458,390 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، قابلی...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 6 ماه پس از باز شدن درب محصول

پالت رژگونه شیگلم رنگ Floral Flush

775,400 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 24 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه استیکی شیگلم رنگ Dreamer

512,180 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، استفا...
 •  تولید: چین (انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز کردن درب محصول

رژگونه استیکی شیگلم رنگ Midnight Hour

512,180 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، دارای ماندگاری زیاد، استفا...
 •  تولید: چین (انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 12 ماه پس از باز کردن درب محصول

رژگونه و هایلایتر دو رنگ شیگلم رنگ Vienna

437,900 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، ایجاد برجستگی در صورت، مان...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 24 ماه پس از باز شدن درب محصول

رژگونه و هایلایتر دو رنگ شیگلم رنگ Seville

438,100 تومان
ویژگی‌های محصول
 •  مناسب برای: انواع پوست
 •  کارایی: دارای رنگدانه های زیاد، ایجاد برجستگی در صورت، مان...
 •  تولید: چین (مبدا برند انگلیس)
 •  تاریخ مصرف: 24 ماه پس از باز شدن درب محصول