شرایط فروشگاه

هزينه حمل

سفارشات شهرستان ها:

کلیه سفارشات بوسیله پست ارسال می گردد و هزینه پست، به عهده خریدار می باشد و مبلغ هزینه پست براساس مبلغ سفارش و وزن آن متغییر است

چنانچه مبلغ سفارش بیشتر از 4.000.000 ریال بوده و قبل از ارسال، مبلغ سفارش به حساب سایت زیبارو واریز گردد، هزینه ارسال رایگان بوده و از سوی سایت زیبارو هزینه پست پرداخت خواهد گردید.

سفارشات پایین تر از مبلغ 800.000 ریال (80.000 تومان) به دلیل برخی محدودیت ها ارسال نمی گردد.

 

سفارشات شهر تهران :

کلیه سفارشات مربوط به شهر تهران بوسیله پیک موتوری ارسال می گردد و هزینه ارسال نیز بر اساس شرایط زیر لحاظ خواهد گردید:

براي خريدهاي پایین تر از 4.000.000 ريال هزينه ارسال 180.000 ریال بوده و به عهده خريدار خواهد بود 

براي خريدهاي بالاتر از مبلغ فوق، هزينه ارسال رایگان مي‌باشد.


سفارشات پایین تر از مبلغ 800.000 ریال (80.000 تومان) به دلیل برخی محدودیت ها ارسال نمی گردد.