مالیات بر ارزش افزوده کلیه محصولات ارائه شده در سایت از سوی فروشگاه نسیم عطر پرداخت گردیده است و بر این اساس مشتریان عزیز وجهی را در این مورد پرداخت نخواهند کرد